stmPLACEMENT - test znajomości języka angielskiego
Informacja o teście
Multimedialny test kwalifikacyjny stmPLACEMENT z języka angielskiego umożliwia szybkie, skuteczne i rzetelne ustalenie poziomu znajomości języka angielskiego - od początkowego do średnio zaawansowanego.

Na podstawie wyników testu można przydzielić kandydatów na trzy poziomy: poziom początkowy (Basic/Beginner), poziom podstawowy (Elementary) i poziom średniozaawansowany (Intermediate).

Dostosowany do potrzeb językowych Polaków, test został przygotowany przez dwóch polskich anglistów doskonale znających problemy i potrzeby polskich uczniów. Test jest produktem oryginalnym, zrealizowanym z wykorzystaniem różnorodnych technik multimedialnych (dźwięk, obraz).

Test stanowi niezastąpioną pomoc podczas zapisów na kursy językowe, pozwala też na dokonywanie racjonalnego podziału grupy i efektywne planowanie lekcji w szkołach. Jest idealnym narzędziem dla pracodawcy, stawiającego swoim pracownikom określone wymogi językowe.

Może również służyć do diagnozy indywidualnej (załączamy klucz odpowiedzi oraz wskazujemy źródła, w których znaleźć można informacje na temat problemów gramatycznych w teście).

Test składa się z trzech części:
  • Test sprawności rozumienia ze słuchu (od poziomu początkującego do średnio zaawansowanego).
  • Test znajomości podstawowych struktur gramatycznych i związków leksykalnych oraz umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach.
  • Test kompetencji językowej na poziomie ponadpodstawowym (do średniozaawansowanego włącznie). Najtrudniejsze zdania testowe w tej części zbliżają się do poziomu brytyjskiego egzaminu First Certificate.
W obrębie każdej części znajdują się zadania testowe pogrupowane według wzrastającego stopnia trudności. Cały test składa się ze 100 zadań językowych w formacie wyboru wielokrotnego, z trzema odpowiedziami do wyboru.

stmPLACEMENT - środek dydaktyczny zalecany przez Ministra MENiS do gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Zobacz ekrany programu stmPLACEMENT
autorzy: Ludmiła Sobolew i Romuald Gozdawa-Gołębiowski