Tablet w doradztwie zawodowym cz. 1 Drukuj
20.10.14 | Piotr Krawczyk

O przydatności komputerów, i szerzej technologii informacyjno-komunikacyjnej, w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego, napisano wiele i nie trzeba nikogo chyba przekonywać, że takowa ma miejsce.
Czy to przekonanie odnosi się również do tak specyficznych komputerów jak tablety? Czy duży 10 calowy tablet, którego powierzchnia wyświetlacza jest 4 razy mniejsza od przeciętnego monitora komputerowego i dwu lub trzykrotnie mniejsza od wyświetlacza laptopowego jest w stanie spełnić oczekiwania stawiane współczesnym pomocom dydaktycznym i diagnostycznym? Czy tablet postrzegany często jako uboga wersja konsoli do dwuwymiarowych gier może być przydatny w pracy doradcy z młodzieżą szkolną?
tablety w edukacjiMoja odpowiedź brzmi TAK! A jak, o tym w dalszej części, a szczegółowo na naszych szkoleniach (zobacz: Technologie mobilne w pracy szkolnego doradcy zawodowego).
Zanim przedstawię garść, a nawet dwie, dowodów na przydatność a nawet krytyczną rolę tabletów w pracy doradców zawodowych pozwolę sobie przypomnieć podstawowe wymiary szkolnego poradnictwa zawodowego.
Pierwszy obszar dotyczy kompetencji psychospołecznych i obejmuje zagadnienia dotyczące poznania siebie (samowiedzy, samooceny, samoświadomości, wiedzy o swoich zasobach, mocnych stronach, talentach itp.), umiejętności interpersonalnych (skutecznej komunikacji, asertywności, pracy w zespole, zarządzaniu innymi), zarządzania sobą i czasem, podejmowania decyzji (definiowanie celów i strategii ich realizacji, szacowaniu ryzyka, rozwiązywaniu problemów).
Obszar drugi to ścieżki kształcenia, czyli informacja o funkcjonowaniu polskiego systemu kształcenia. W tym obszarze uczeń znajduje odpowiedzi na pytania co po gimnazjum?, szkolnictwo ogólne czy zawodowe?, czy i jakie studia? czy decyzja o szkole średniej nieodwracalnie determinuje przyszłość młodego człowieka?
Obszar trzeci to szeroko rozumiany rynek pracy, znajomość reguł nim rządzących. Ten obszar to podstawy przedsiębiorczości, ekonomii i wiedzy o gospodarce oraz polityce w jednym.
Obszar czwarty to świat zawodów i kwalifikacji.
Odnosząc poszczególne obszary do metod i form kształcenia można stwierdzić, że drugi i czwarty obszar mają charakter encyklopedyczny, w tych obszarach kluczowa jest informacja i oczywiście jej źródła. Obszar pierwszy ma najbardziej psychologiczny charakter, stąd też tu najwięcej znajdziemy diagnostyki w formie testów, kwestionariuszy i quizów. To tutaj właśnie pojawia się szansa na kształtowanie i zmianę postaw młodzieży, tutaj też znajdziemy najwięcej innowacji w pracy doradcy.
Znajomość zasad funkcjonowania na rynku pracy, to efekt nie tylko dostępu do wiedzy, ale również praktyczne umiejętności jej zastosowania.
Specyfika poszczególnych obszarów rzutuje na wykorzystywane pomoce dydaktyczne, tam gdzie najważniejsza jest informacja i jej źródła uczniowie muszą pracować z urządzeniami podłączonymi do Internetu. Tablety podłączone bezprzewodowo z Internetem za pomocTablet jako środek dydaktycznyą protokołu Wi-Fi stanowią wygodną alternatywę do stacjonarnej pracowni komputerowej. Bez względu na to, gdzie prowadzimy zajęcia w klasie, na dworze, w bibliotece, świetlicy, czy nawet na korytarzu tablet stanowi internetowy terminal. A to że jest lekki i poręczny umożliwia jego wykorzystanie również w formach grupowych, o czym zresztą przekonuje częsty widok grupki uczniów oglądających coś wspólnie na wyposażonym w znacznie mniejszy wyświetlacz telefonie.
Nieocenione przysługi odda tablet również wielbicielom psychometrii, pod warunkiem jednakże znalezienia testów w wersjach mobilnych, ale nawet przy ich braku można posiłkować się gotowymi lub własnoręcznie stworzonymi quizami (na tych stronach znajdziesz narzędzia do tworzenia własnych prostych aplikacji diagnostycznych www.zondle.com, learningapps.org i www.quizlet.com, a tutaj możesz się zapoznać z ich opisami: www.superbelfrzy.edu.pl/technikalia).
Wiele działań z zakresu doradztwa zawodowego wymaga różnorodnych ćwiczeń i powtórzeń, to też są obszary chętnie wspierane przez nowe technologie. Odpowiednio przygotowane gry zręcznościowe ułatwiają zapamiętanie materiału teoretycznego, pozwalają zwizualizować strategie, modelować rozwiązania i symulować sytuacje problemowe.

Poprawiony: wtorek, 21 października 2014 10:22