KWAZAR Drukuj
23.04.13 | Pitero

KWAZAR

Program komputerowy KWAZAR to podstawa programowa kształcenia w zawodach* i nowa klasyfikacja zawodów KZSZ** w jednym.

Kwazar

Kwazar to interaktywna  baza wiedzy wyposażona w wielowymiarową wyszukiwarkę.
KWAZAR zawiera inteligentne mechanizmy wyszukujące umożliwiające bezpośrednie lub skojarzeniowe znajdowanie informacji o konkretnym zawodzie, o grupach zawodów i kwalifikacjach z uwzględnieniem celów, efektów i warunków kształcenia.
W porównaniu z tradycyjną formą podstawy programowej i KZSZ, program KWAZAR pozwala znacząco skrócić czas uzyskania informacji zawodowej. W wielu sytuacjach KWAZAR oferuje funkcjonalność niemożliwą do zrealizowania innymi środkami.

KWAZAR - ekran

Za pomocą programu KWAZAR można:

 • uzyskać szczegółowe opisy kształcenia w poszczególnych zawodach,
 • wygenerować szczegółowy opis kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia,
 • sporządzać różnorodne wykazy i zestawienia,
 • udzielić informacji o szkolnych i pozaszkolnych formach uzyskania kwalifikacji zawodowych.

KWAZAR - info o zawodach

KWAZAR - filtryPonad 20 kryteriów wyszukiwania i praktycznie nieograniczona liczba samodzielnie definiowanych filtrów umożliwia błyskawiczne tworzenie wykazów i zestawień oraz opracowywanie statystyk przydatnych przy analizach ilościowych.
Parametry brane pod uwagę przy sporządzaniu opisów i zestawień:

 • nazwy kwalifikacji/zawodów,
 • kody,
 • obszar kształcenia,
 • cele kształcenia,
 • efekty kształcenia,
 • warunki kształcenia,
 • czas kształcenia,
 • poziom kształcenia,
 • typ szkoły,
 • możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji,
 • zawody dla osób niepełnosprawnych.

KWAZAR - szukaj

 

Program przeznaczony jest dla doradców zawodowych, szkolnych doradców zawodowych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, doradców zawodowych w mobilnych centrach informacji zawodowej,  pracowników służb zatrudnienia, nauczycieli i pedagogów,  nauczycieli szkolnictwa zawodowego, wychowawców, pracowników władz oświatowych i organów założycielskich.

KWAZAR - zamówienieZa pomocą programu KWAZAR można również:

 • szybko utworzyć teczkę zawodu
 • przygotować materiały do porady grupowej i indywidualnej
 • kompletować opisy do informacji zawodowej dla klientów, uczniów, rodziców i nauczycieli
 • przeglądać bazy za pomocą skojarzeń hipertekstowych
 • przejść od celów kształcenia do opisu kwalifikacji
 • sprawdzić jakie zawody odpowiadają określonym kwalifikacjom
 • zestawiać zawody na podstawie wspólnych kwalifikacji w nich wyodrębnionych
 • porównywać kwalifikacje i zawody za pomocą wspólnych obszarów kształcenia
 • sporządzać różnorodne zestawienia pomocne w opracowywaniu analiz
  i raportów dotyczących kształcenia zawodowego

 Kwazar - ekran dotykowy

 *) Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
**) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Poprawiony: piątek, 14 czerwca 2013 08:34