Doradztwo w gimnazjum Drukuj
09.05.12 | Pitero

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE W GIMNAZJACH

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w gimnazjach i przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji zawodowej realizowane jest  kilkustopniowo. Katalog programów komputerowych, materiałów elektronicznych i drukowanych Premiere Multimedia wspiera ten proces na każdym etapie.


etap I. POZNAWANIE SIEBIE, BADANIE PREFERENCJI – zbieranie informacji o sobie

Przygotowanie do podjęcia decyzji zawodowej

 1. KPA - Kwestionariusz Preferowanych Aktywności – program diagnostyczny (wersja komputerowa)
 2. KPA druk  – program diagnostyczny (wersja papier i ołówek - zestawy testowe do samobadania z informacją zwrotną dla uczniów)
 3. Pakiet 102 zawody z przyszłością zawierający KPA wersja komputerowa
  Po rozwiązaniu KPA program wyświetla listę zawodów, które można uzyskać w systemie szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim i zasadniczym, zgodnych z preferowaną aktywnością.
 4. Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym
  zawiera treści wprowadzające w tematykę przedsiębiorczości i treści pomocnicze do preorientacji zawodowej, także ćwiczenia i zadania aktywizujące, kwestionariusze testowe do samopoznania.
 5. Absolwent - Działam skutecznie
  Program zawiera kilkadziesiąt kwestionariuszy, pytań kontrolnych, ćwiczeń i zadań aktywizujących w następujących kategoriach: cechy osobowości a praca, komunikacja i asertywność, stres, gospodarowanie czasem, funkcjonowanie w zespole, negocjowanie, konflikty, kierowanie ludźmi, motywacja
  Przykładowe kwestionariusze tematyczne do omawianych zagadnień:  Czy działasz skutecznie, Twoje preferencje zawodowe, Czy potrafisz słuchać, Czy jestem asertywny, Czy jesteś zestresowany, Organizowanie czasu, Jaką rolę pełnisz w zespole, Twoja postawa w negocjacjach, Czy posiadasz cechy lidera, Diagnoza profilu motywacji
 6. Absolwent – Szukam pracy  (w części I program zawiera kwestionariusze do samobadania – Jaki jestem – moje mocne i słabe strony oraz Kwestionariusz atutów)
 7. WOZ – Wstępna Orientacja Zawodowa – program diagnostyczny
 8. PKIE – Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej – program diagnostyczny
 9. Zwojnica2005 – ćwiczenie sprawności rozwiązywania różnego typu zadań testowych – program sprzyja samopoznaniu

etap II. POZNAWANIE ZAWODÓW – zbieranie informacji o zawodach

 1. Pakiet 102 zawody z przyszłością -  aktualna baza 200 zawodów, które można uzyskać w systemie szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim i zasadniczym
  Opisy zawodów zawierają: zadania i czynności, środowisko pracy, przeciwwskazania zdrowotne, wymagania psychologiczne, kształcenie w zawodzie, nazwy kwalifikacji, kursy zawodowe, możliwości zatrudnienia, zawody z przyszłością wraz z uzasadnieniem
  Program zawiera także: opis dziedzin rozwojowych, rozbudowany system filtrów wyszukiwania zawodów wg różnych kategorii, quizy do zawodów z przyszłością, filmy i prezentacje dydaktyczne, bazę ćwiczeń aktywizujących, które pozwalają między innymi lepiej poznawać różne zawody, przedmioty pracy dla zawodu, zawody z przyszłością.
 2. Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym
  W części zawierającej treści pomocnicze do preorientacji zawodowej, znajdują się  także krótkie opisy ponad 30 zawodów wraz z pytaniami pomocniczymi do zawodu.

etap III. INFORMACJA EDUKACYJNA – zbieranie informacji o ścieżkach edukacyjnych

 1. Pakiet 102 zawody z przyszłością – aktualna baza 200 zawodów, które można uzyskać w systemie szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim i zasadniczym
  Opisy zawodów zawierają informacje o kształceniu w zawodzie w systemie szkolnictwa zawodowego oraz ścieżki edukacyjne dalszego kształcenia, nazwy kwalifikacji, informacje o możliwości kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
  Po rozwiązaniu KPA program wyświetla listę zawodów, które można uzyskać w systemie szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim i zasadniczym, zgodnych z preferowaną aktywnością.
 2. Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym
  Opisy ponad 30 zawodów wraz z informacją na temat ścieżki kształcenia.

etap IV. INFORMACJA ZAWODOWA - zbieranie informacji o rynku pracy

 1. Pakiet 102 zawody z przyszłością - aktualna baza 200 zawodów, które można uzyskać w systemie szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim i zasadniczym
  Opisy zawodów zawierają informacje o możliwości zatrudnienia w zawodzie. W bazie 200 zawodów zaznaczone są zawody z przyszłością z uzasadnieniem ich rozwojowości. W programie opisane są również dziedziny rozwojowe. W materiałach dydaktycznych znajduje się prezentacja na temat zawodów z przyszłością.

 

Poprawiony: środa, 09 maja 2012 15:38