Narzędzia Drukuj
02.07.11 | Pitero

Jesteś kreatywnym nauczycielem, wykorzystujesz w swojej pracy komputer, chcesz sam lub wspólnie z uczniami albo studentami tworzyć nowoczesne, komputerowe pomoce dydaktyczne - poznaj koniecznie programy narzędziowe do tworzenia lekcji i szkoleń oraz testów multimedialnych. Dwa środowiska: learningPANEL i stmTESTY zawierają programy generujące opracowane specjalnie dla nauczycieli - co ważne nauczycieli wszystkich przedmiotów, zajmujących się nauczaniem w szkołach i na uczelniach różnych typów. Efektywne wykorzystanie generatorów nie wymaga znajomości jakiegokolwiek języka programowania - tworzysz program nie wpisując ani jednej linijki kodu informatycznego!
Narzędzia są w pełni polskimi programami, przygotowanymi dla polskich użytkowników - są otwarte, kreatywne, dają autorom dużą swobodę działania, a przy tym generują programy o niskich wymaganiach systemowych (niskie wymagania gwarantują placówkom oświatowym możliwość wykorzystania oprogramowania na starszym sprzęcie). Generatory i stworzone aplikacje działają w środowisku Windows(R).

Stworzone pomoce komputerowe możesz od razu uruchamiać lub rozpowszechniać wśród odbiorców
w wersjach instalacyjnych na nośnikach fizycznych (dyski CD, DVD), w serwisach WWW i serwerach ftp.

Edukacyjny charakter środowiska
Generatory publikacji edukacyjnych różnią się funkcjonalnością od programów do tworzenie prezentacji multimedialnych, generatorów stron WWW i edytorów grafiki interaktywnej. Cechą wyróżniającą jest dostępność predefiniowanych funkcji i mechanizmów przygotowanych specjalnie z myślą o zastosowaniu w tworzeniu pomocy dydaktycznych - mechanizmów ważnych w kontekście zakładanych celów dydaktycznych.

 • mechanizmy przydatne w pracy grupowej i samodzielnej,
 • mechanizmy wspierające użytkowników niepełnosprawnych,
 • nawigacja predefiniowana, ręczna i warunkowa,
 • sterowanie za pomocą klawiatury, myszy i innych urządzeń wskazujących (współpraca z tablicami interaktywnymi) oraz upływającego czasu,
 • zadania testowe w formacie wyboru wielokrotnego i zadania z lukami (odpowiedzi wpisywane ręcznie, wybierane z rozwijalnej listy, przeciągane za pomocą myszy),
 • interaktywne zadania ekranowe do zastosowań w pracy grupowej - łączenie w pary, grupowanie obiektów, ustawianie kolejności,
 • zestaw gotowych funkcji związanych z oceną odpowiedzi użytkownika (oceń, pokaż błędne, pokaż poprawne, usuń odpowiedzi, wyświetl podpowiedzi, obniż ocenę),
 • sterowanie warunkowe uzależniające działanie programu od reakcji użytkownika (ocena rozwiązanych zadań),
 • przechowywanie i prezentacja odpowiedzi oraz wyników użytkownika,
 • ścieżki dydaktyczne (sekwencje ekranów w ramach jednej lekcji),
 • nagrywanie dźwięku przez użytkownika i naprzemienne odtwarzanie z nagraniem wzorcowym,
 • zapamiętywanie historii pracy z programem,
 • system rejestracji użytkowników w programie, logowanie,
 • edycja i odtwarzanie baz słownikowych,
 • automatyczne spisy treści z systemem odsyłaczy,
 • funkcje czasowe i zliczające limitujące czas rozwiązywania zadań lub liczbę sesji testowych,
Poprawiony: sobota, 02 lipca 2011 13:58