O firmie Drukuj
01.07.11 | Pitero

Premiere Multimedia LogoPremiere Multimedia Sp. z o.o. działa nieprzerwanie na rynku wydawniczo-szkoleniowym od 1990 roku. Jako wydawnictwo mamy kilkunastoletnie doświadczenie w opracowywaniu nowoczesnych pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i diagnostycznych dla nauczycieli i uczniów, szkoleniowców i menedżerów HR, doradców zawodowych pracujących z młodzieżą i osobami dorosłymi, rodzicami i dziećmi. Opracowaliśmy komputerowy system szkoleniowy dla  maszynistów PKP i służb sprzedaży firmy Hortex. Zrealizowaliśmy narzędzia wspomagające naukę języków obcych dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i dostarczyliśmy wsad językowy do szkoleń e-learningowych COME UW.  Zaplanowaliśmy i wykonaliśmy Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji i Popularny Test Inteligencji dla Pracowni Testów Psychologicznych oraz kolekcję testów przedmiotowych dla portalu edukacyjnego EDUSEEK/Interklasa. Nasi autorzy opracowali pierwszy komputerowy poradnik dla absolwentów szukających pracy, a System Testów Multimedialnych STM oraz Fabryka lekcji – learningPANEL – narzędzia wspierające kreatywnych pedagogów - trafiły do tysiąca szkół w całej Polsce.

Działalność szkoleniowa do 2000 roku koncentrowała się wokół szkoleń językowych dla pracowników dużych firm i instytucji. Jako Autoryzowane Centrum Szkoleniowe WordPerfect Co. przeszkoliliśmy tysiące urzędników i pracowników w zakresie obsługi oprogramowania biurowego i narzędziowego. Od 2002 roku prowadzimy szkolenia dla doradców zawodowych i nauczycieli w zakresie stosowania nowych technologii, rozwoju osobistego, przygotowania do aktywnego uczestnictwa na rynku pracy. Prowadziliśmy innowacyjne szkolenia dla Ochotniczych Hufców Pracy, MSCDN, ośrodków doskonalenia nauczycieli, licznych szkół i placówek oświatowych. Nasi trenerzy realizowali autorskie zajęcia dla Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIIZK na zlecenie KOWEZiU), wyższych uczelni i firm prywatnych. Współpracujemy ze specjalistami z Katedry Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Prowadzimy zajęcia przygotowujące do bezpiecznego funkcjonowania w społeczeństwie nadzoru i odpowiedzialnego używania wytworów nowych technologii.

  • Promujemy koncepcję preferowanych aktywności jako wyznacznika zainteresowań i predyspozycji edukacyjno-zawodowych.
  • Uczymy jak wykorzystywać nowe technologie w skracaniu dystansu międzypokoleniowego.
  • Wspieramy odpowiedzialne wykorzystanie nowoczesnej dydaktyki w praktyce szkolnej.

 

Premiere Multimedia jest jednym z czołowych polskich producentów i wydawców programów komputerowych z dziedziny przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego. 
Nasze programy od kilkunastu lat wspierają w pracy doradców zawodowych, nauczycieli, pedagogów i psychologów. Z programów korzystają zarówno osoby zajmujące się doradztwem edukacyjno-zawodowym  w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak również pracownicy związani bezpośrednio z instytucjami rynku pracy.

W naszej ofercie znajdują się programy edukacyjne, diagnostyczne i doradcze.

Projektując interfejsy użytkownika, dbamy by oprogramowanie było przyjazne i łatwe w obsłudze, a funkcje informatyczne rozszerzamy o mechanizmy ułatwiające wykorzystanie programów przez użytkowników niepełnosprawnych, szczególną uwagę przywiązując do wsparcia osób niewidomych i słabo widzących.

Mając na względzie najwyższą jakość naszych produktów, współpracujemy ze specjalistami z dziedziny doradztwa zawodowego, zawodoznawstwa, psychologii, pedagogiki i edukacji zawodowej.

Od kilkunastu lat Premiere Multimedia wspiera nauczycieli w kreatywnej dydaktyce, dostarczając narzędzia do tworzenia lekcji i testów multimedialnych.

Dorobek Premiere

Poprawiony: środa, 23 kwietnia 2014 13:27